home
projecten
ooghoogte
kleurtoepassing
werkwijze
contact


sitemap


*

Kleur, gebouw, omgeving voor mensen

Visuele oriëntatie

Het is voor de meeste mensen vanzelfsprekend om zich te oriënteren op wat er te zien is. Het begrip van vorm en vooral van ruimte is sterk aan het zien gerelateerd. Kleur speelt hierin een speciale rol.

Kleur heeft invloed op de verschijningsvorm van een gebouw en de leesbaarheid van een omgeving. Bij oudere gebouwen kan kleur een onderdeel zijn van het culturele erfgoed. Ook de gevoelswaarde van woonomgeving en werkplek wordt beïnvloed door kleurgebruik.

Belevingswaarde en beeldkwaliteit

In de openbare ruimte kan individuele smaak alléén niet doorslaggevend zijn. Verrijking van de belevingswaarde en een hoge beeldkwaliteit zijn echter heel goed te combineren. Een gefundeerd en doordacht kleuradvies is dan van waarde. Afstemming van technische en esthetische levensduur en brede acceptatie zijn extra pluspunten.

Kleuradvies voor gebouwen

Bij projecten vindt u voorbeelden van verschillende soorten kleuradvies.

Omgeving voor mensen

Iedere opgave is uniek en verlangt een eigen aanpak. Luisteren naar de vraag van de opdrachtgever en een passend voorstel formuleren, met aandacht voor de specifieke kwaliteiten en eigenheid van de context.

De werkzaamheden zijn er altijd op gericht het welbevinden van mensen te vergroten. Naast opdrachtgevers, eigenaren, bewoners, gebruikers en bezoekers ook de mens onderweg die door de gebouwde omgeving navigeert.

regenboog boven waterquote:
"We shape the things we build, thereafter they shape us."
Sir Winston Churchil


^